S nami bezpečne preplávate do Vášho nového domova...

Odbornosť a vedomosti v realitách... a v oblasti právaV realitných službách sa usilujeme prinášať absentujúcu odbornosť a kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na najlepšie záujmy našich klientov. Riadime sa heslom "NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN!" 

V záujme prinášania čo najkvalitejších služieb pre Vás sa stále vzdelávam - som doktorandkou na fakulte práva a zároveň pôsobím v advokátskej kancelárii ako advokátska koncipientka. Na celom území Slovenskej republiky spolupracujeme s nezávislými advokátskymi kanceláriami .

V minulosti som pôsobila okrem iného v developerskej spoločnosti na pozícii právničky a zároveň som administratívne zabezpečovala inžiniering stavieb. Neskôr som pôsobila ako obchodná riaditeľka v nadnárodnej spoločnosti.

Ako odlíšite "otváračov dverí" v realitných službách od kvalitnej realitnej kancelárie? Zavolajte a zistíte :-).


Teším sa na prípadnú spoluprácu s Vami...


""Kde je vôľa, tam je cesta."

JUDr. Ing. Gréta NOÉ, LL.M.                      konateľka spoločnosti NOE REALITY

0915 963 706
noe@noereality.eu

Odbornosť a vedomosti v oblasti pozemného staviteľstva


Pridaná hodnota mojej práce spočíva v pretavení mojich vedomostí získaných počas mojich štúdií do praxe. Ide najmä o prácu s katastrálnou mapou, prácu s programom CENKROS, ktorý slúži na prípravu cenových ponúk stavebných prác a materiálov s aktuálnymi cenami. Taktiež som počas mojich štúdií pracovala s programom ALLPLAN  určeným na rysovanie projektov stavieb. 


Som úspešnou absolventkou SPŠ stavebnej a geodetickej  v Košiciach, so zameraním na pozemné staviteľstvo."Nikdy nie je nič tak dobré, aby nemohlo byť ešte lepšie."

Laura NOÉ

regionálna manažérka                                            pre východné Slovensko

0908 104 454
noelaura@noereality.eu
Kontaktujte nás